Saturday, 29/01/2022 - 07:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hà Thượng

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Hà Thượng năm học 2016 - 2017

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪTRƯỜNG MN HÀ THƯỢNGDANH SÁCH CBGV, NV NĂM HỌC 2016 - 2017


TT Họ và tên: 30 Ngày tháng năm sinh Dân tộc thiểu số Tôn giáo Chức vụ hoặc chức danh công tác Nhiệm vụ chuyên môn Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương) Hộ khẩu Đăng ký DHTĐ
CSTĐ LĐTT HTNV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Đỗ Thu Hằng 10/10/1968

Hiệu trường Quản lý 1/10/2010 Hà Thượng
LĐTT
2 Dương Thị Mơ 13/03/1982

Hiệu phó Quản lý 01/06/2010 Khôi Kỳ
LĐTT
3 Vũ Ngọc Linh 25/02/1977

Hiệu phó Quản lý 01/12/2011 Hà Thượng
LĐTT
4 Trần Thị Thuận 14/05/1979

TP tổ VP Kế toán 01/04/2012 Cù Vân
LĐTT
5 Nguyễn Thị Hảo 28/02/1972


GV lớp MG 3TC 01/10/2010 Hà Thượng
LĐTT
6 Vũ Thị Hải Yến 09/07/1969

TP tổ CM 2 GV lớp MG 4TC 01/10/2010 Hà Thượng
LĐTT
7 Đỗ Quỳnh Nga 21/08/1971

TP tổ CM 1 GV lớp MG 3TB 01/10/2010 Hà Thượng CSTĐ

8 Nguyễn Thị Thương 18/08/1988


GV lớp MG 3TA 01/10/2010 Cù Vân
LĐTT
9 Lưu Thị Nga 01/01/1974

TT tổ CM 1 GV lớp NTA 01/10/2010 Hà Thượng
LĐTT
10 Trương Thị Hương Lý 13/04/1980


GV lớp MG 3TD 01/10/2010 Hà Thượng
LĐTT
11 Vũ Thị Thuỷ 20/10/1973

TT tổ VP GV lớp MG 3TD 01/10/2010 Hà Thượng
LĐTT
12 Bùi Thị Thu 04/08/1984

CTCĐ GV lớp MG 5TA 01/05/2011 TT H. Sơn CSTĐ

13 Trần Thị Hương Sen 15/08/1973

T. ban TTND GV lớp MG 4TA 01/10/2010 Hà Thượng
LĐTT
14 Mai Thị Quỳnh 24/10/1988


GV lớp MG 5TA 01/10/2010 P.Linh
LĐTT
15 Trần Phương Lan 16/11/1976

TT tổ CM 2 GV lớp MG 4TB 01/12/2011 Hà Thượng CSTĐ

16 Lê Thị Thu Hương 27/08/1982 Sán chí

GV lớp MG 3TB 01/06/2010 Hà Thượng
LĐTT
17 Nguyễn Thị Việt Hà 01/04/1986


Văn thư 01/12/2011 Hà Thượng
LĐTT
18 Phạm Thị Tố Tâm 24/09/1989


Y tế 01/09/2011 P.Linh
LĐTT
19 Nguyễn Thị Thắm 28/02/1986


GV lớp MG 3TC 01/10/2010 Cù Vân
LĐTT
20 Nguyễn Thị Thúy 16/03/1985 Nùng

GV lớp MG 5TC 01/05/2008 Cù Vân
LĐTT
21 Nguyễn Thị Hoa 18/07/1983

TT tổ CM 3 GV lớp MG 5TC 01/11/2010 Hà Thượng CSTĐ

22 Nguyễn TT Huyền 17/11/1991


GV lớp MG 4TC 01/11/2012 P.Linh

HTNV
23 Trần Thị Trà My 01/05/1988


GV lớp MG 4TA 01/10/2010 Hà Thượng
LĐTT
24 Triệu Thị Hường 06/11/1985 Táy

GV lớp MG 5TB 01/05/2011 Hà Thượng CSTĐ

25 Nguyễn Thị Luyến 12/02/1992
Thiên chúa
GV lớp MG 3TA 01/04/2013 Hà Thượng

HTNV
26 Triệu Thị Yến 29/08/1980 Nùng

GV lớp NTB 01/04/2013 Cù Vân
LĐTT
27 Trần Thị Lương 21/03/1991


GV lớp MG 4TB 01/05/2016 Hà Thượng
LĐTT
28 Nguyễn Thị Phượng 05/02/1991


GV lớp MG 4TB 01/11/2012 Cù Vân

HTNV
29 Trương Thị Lụa 28/02/1966


GV lớp NT B 01/08/2005 T. Đán
LĐTT
30 Lương Thị Nhung 10/05/1989 Tày
BTCĐ - TP tổ CM 3 GV lớp MG 5TA 01/09/2009 Hà Thượng
LĐTT

Tổng
5 16 21 3

 


 
 


 
 
 


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 63
Tháng 01 : 6.039
Năm 2022 : 6.039