Trường Mầm non Hà Thượng là trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức đô 1. Có đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên tận tâm yêu nghề và tuyệt đối ton trọng đạo đức nghề nghiệp.

Tổng số giáo viên trong trường: 24 đ/c trong đó:

- Trình độ Đại học: 20 đ/c

- Trình độ trung cấp: 4 đ/c

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% nhân viên nuôi dưỡng có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm

-Đội ngũ giáo viên, nhân viên tận tâm, yêu nghề mến trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng:  2 lớp với tổng số 62 cháu với 5 cô giáo 

Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi:  4 lớp với tổng số trẻ là 90 cháu với 07 cô giáo

Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 3 lớp với tổng số trẻ là 91 cháu với 6 cô giáo 

Lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi: 3 lớp với tổng số trẻ là 98 cháu với 6 cô giáo 

Lưu Thị Nga                                                       

Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Thị Thu Hiên

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trương Thị Lụa

Nguyễn Thị Luyến

Đỗ Quỳnh Nga

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Thị Phượng

 

 

Trần Thị Hương Sen

Trần Thị Trà My

Nguyễn Thị Hoa

Trần Thị Lương

Mai Thị Quỳnh

Lương Thị Nhung

Lê Thị Thu Hương

Bùi Thị Thu

Triệu Thị Hường

Trần Phương Lan

Nguyễn Thị Thúy

Vũ Thị Thủy

Trương Thị Hương Lý

DANH SÁCH  GIÁO VIÊN.doc